LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

01.01.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for håndverkere: Nye energikrav i TEK 10. Hva betyr de i praksis?
04.05.2017 10:30
Oslo Plaza
Byggevaredagen 2017 – Grønne forretningsmuligheter
10.05.2017 08:30
Bodø
Kurs i bygningsautomasjon
11.05.2017 08:30
Sydspissen Hotell, Strandvegen 166, Tromsø.
Kurs i bygningsautomasjon