LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

01.01.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for håndverkere: Nye energikrav i TEK 10. Hva betyr de i praksis?
18.01.2017 09:00
SINTEF Byggforsk,Høgeskoleringen 7B, Trondheim
Klimagassutslipp fra byggematerialer, Trondheim
19.01.2017 09:30
Scandic Nideleven, Trondheim
ZEB-konferansen 2017: Nullutslippsbygg – vi får det til!
25.01.2017 09:00
SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B, Oslo
Klimagassutslipp fra byggematerialer, Oslo