LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Undersøkelser og rapporter
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

02.10.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for håndverkere: Hva er nytt i TEK 17, hvordan sortere avfall og hva må til for å få godt inneklima?