LAVE0018_Lavenergiprogrammet.no_forside

Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

01.01.2017 08:00
Hele landet
Fagtreff for håndverkere: Nye energikrav i TEK 10. Hva betyr de i praksis?
22.03.2017 08:30
Brødrene Dahl, Torgardsvegen 7B, Tiller
Optimal design av varme- og kjøleanlegg, Trondheim
23.03.2017 09:00
UBC-salen, Ullvaal Business Center, Oslo
Fuktseminar
23.03.2017 08:30
Tafjord Kraft, Retirovegen 4, Ålesund
Optimal design av varme- og kjøleanlegg, Ålesund