Opplæring Se alle

Lavenergiprogrammets læremidler er utviklet i samarbeid med fageksperter, bransjeorganisasjoner og pedagoger.

Kunnskapsbank Se alle

I kunnskapsbanken finner du informasjon om lover og regler, standarder og støtteordninger for energieffektivisering av og energiomlegging i bygg.

Støtteordninger
Lover og regler
Ordliste
Råd og hjelp

Kurs og aktiviteter Se alle

05.09.2016 09:00
Holberg terrasse kurs- og konferansesenter, Oslo
Prosjektering av energieffektive bygg
17.10.2016 09:00
Bergen
Yrkes-NM 2016 i Bergen