Du er her:

Norges største nettilknytte solcellevegg

Getek AS har installert Norges største nettilknyttede solcelleanlegg på kunst og kultursenteret Oseana i Os kommune.

I disse dager avslutter Getek installasjonsarbeidet og idriftsettingen, av Norges hittil største nettilknyttede solcelleanlegg, på Oseana - Os kunst- og kultursenter, Hordaland. Anlegget består av hele 363 solcellemoduler, hver på175 W, som til sammen utgjør den 463kvm store fasaden, skriver Malvikbladet.

Anlegget har en installert effekt på 63,5 kW og vil produsere ca 42.000 kWt pr.år.

- Solcelleanlegget preger byggets fasade og vil ved full drift dekke 20 prosent av det totale elektrisitetsbehov. Anlegget knyttes opp mot det lokale strømnettet og kan ved perioder med stor strømproduksjon og lite eget forbruk levere strøm til nettet. I hovedsak vil produsert strøm gå til eget forbruk, og resterende behov hentes som normalt fra nettet, sier daglig leder Morten Gaustad.

Solcelleanlegget er bygget opp av høyeffektive solcellemoduler med en virkingsgrad på 13,7 prosent og har en forventet levetid på 25 år og vil i løpet av den tid produsere ca. 1,05 MW.

I norsk målestokk er dette et kjempeanlegg. På årsbasis produserer anlegget nok strøm tilsvarende forbruket til to gjennomsnittlige husstander.

Spennede bygg for fagfolk

Gaustad tror at prosjektet gir god PR ute blant bransjefolk.

- Vi merker at media allerede er aktive. Både etermedia og aviser i Hordaland har vært på tråden de siste dagene. Forrige uke hadde arkitektfirmaet Grieg Arkitekter foredrag om solenergi i bygninger og de brukte kulturhuset i Os som eksempel. Dette ble meget godt mottatt blant fagfolkene som deltok. Bygget er litt spektakulært med sin bøyde takform som er kledd med solcellpanelene, sier Gaustad og nevner at de utviklet spesielle festestrukturen til å feste solcellepanelene til det bøyde taket.

Praktbygg

Oseana ble av Enova kåret til ”forbildeprosjekt” kulturbygg i Norge. Bygget er en viktig del av tettstedsutviklingen for Os, og det skal kunne fungere for flest mulig lokale og regionale kunst- og kulturaktiviteter, og huse arrangementer i hele kunst- og kulturspekteret lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Byggets areal er på ca 5700 m2 og hovedbruksområdene er museale funksjoner, scenekunst, og restaurasjon. Det forutsettes en miljøprofil ved at det satses på passive energitiltak. Det store skjoldet mot sør er trolig Norges største solcellepanel, og er således et eksempel på dette.

Tilbake til toppen

Tips en venn om denne artikkelen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Middelthunsgate 27

Postadresse:
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon:
95 16 78 14
Epost:
info@lavenergiprogrammet.no