Du er her:

Krav til energiforsyning (TEK 10 § 14-7 og § 14-8)

I denne artikkelen gis en kort beskrivelse av kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK 10)

byggteknisk forskrift (TEK 10) § 14-7 er det satt krav til bygningens energiforsyning. Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som grunnlast. Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel (olje, parafin og naturgass) hos sluttbruker. For bygg under 500 m2 er kravet at 40 % av varmeforsyningen skal kunne dekkes med alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler.

Det finnes enkelte unntaksmuligheter fra reglen. Det ene er dersom naturforhold gjør det praktisk umulig å oppfylle kravet. I tillegg gjelder unntak for boligbygning med et lavere netto varmebehov enn 15 000 kWh pr år, eller der hvor kravet fører til merkostnader over boligens livsløp. I slike tilfeller må det likevel installeres skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel, med unntak av boenheter under 50 m2 BRA eller boliger som tilfredsstiller passivhusnivå.

I områder der det er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarme, må bygninger som oppføres ha varmeanlegg slik at fjernvarmen kan nyttes til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Kommunen kan imidlertid gi unntak fra regelen dersom det kan dokumenteres at andre varmeløsninger som velges er miljømessig bedre enn tilrettelegging for fjernvarme.

Tilbake til toppen

Tips en venn om denne artikkelen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Middelthunsgate 27

Postadresse:
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon:
95 16 78 14
Epost:
info@lavenergiprogrammet.no

Google+