Fagtreff for håndverkere om nye energikrav

Høsten 2016 og våren 2017 arrangerte Lavenergiprogrammet 100 fagtreff for håndverkere over hele landet. Temaene var de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) og smart oppussing av småhus. Her kan du se foredragene på video, samt bla igjennom presentasjonene.


Nye energikrav i byggteknisk forskrift

1. januar i år kom det nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). På fagtreffene Lavenergiprogrammet arrangerer denne høsten fikk håndverkere og ansatte i byggevarehusene praktiske råd og tips til hvordan innfri kravene til luftlekkasjer, kuldebroer og energiforsyning.

– Kravet til luftlekkasjer er den viktigste endringen håndverkerne må forholde seg til. Endringen er ikke så stor, men det er viktig å skaffe seg oversikt over hvilke detaljer du må passe ekstra godt på for å klare kravet, sier Eivind Kolstad i BoligEnøk.

Alt du trenger å vite om energikravene i byggteknisk forskrift – og hvordan du kan nå dem

1. januar 2016 trådte de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) i kraft. I dette foredraget får du oversikt over hva som er viktig for deg som håndverker.

Smart oppussing av småhus

Nordmenn er verdensmestere i oppussing og en boligeier bruker i snitt 30 000 kroner hvert eneste år på å pusse opp og vedlikeholde boligen sin. Når boligeieren likevel skal pusse opp, bør håndverkeren som får oppdraget passe på å gi råd om energitiltak som kan utføres samtidig.

– Foredraget vårt om smart oppussing handler om hvordan håndverkeren kan få flere fornøyde kunder ved å gi gode og riktige råd til huseiere som skal pusse opp, forteller prosjektleder i Lavenergiprogrammet, Marius Huseby.

For å hjelpe håndverkeren med å gi huseiere gode råd om smart oppussing, har Lavenergiprogrammet utviklet en egen nettside som viser hvilke energitiltak som kan være smarte sammen med vedlikehold og oppussing av utvalgte bygningsdeler.

 

.I dette foredraget får du høre Helge Aschjem i BoligEnøk snakke om hvilke energitiltak du som håndverker kan foreslå sammen med vanlig vedlikehold av en bolig.


Oppdatert 23.05.2017 13:52