Så mye skjerpes energikravene

Nye krav til energirammer gir mellom 4% og 25 % lavere energibehov enn i dagens forskrift.


Portrettfoto av Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner er godt fornøyd med de nye energikravene.
Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10).

Innstrammingen er mindre enn tidligere foreslått. Sammenlignet med dagens forskrift vil de nye reglene blant annet skjerpe energirammen med 4 % for barnehager, 15 % for småhus og 23 % for kontorbygg. (Se figuren).

tabelloversikt prosentvis endring for energirammen
Nye energirammer sammenlignet med dagens forskrift (TEK10).
* samt fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA. Energirammen er beregnet for 160 m2 bolig.
***Litt høyere verdier for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte

Ventilasjonskjøling for barnehager og skoler

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) opplyser at de nye rammene forutsetter ventilasjonskjøling for barnehager, skoler og sykehjem – i motsetning til dagens regler – fordi dette er mer reelt. Dette er grunnen til forholdsvis lav prosentvis innskjerping for disse byggene.

 

Energirammene i de nye kravene er beregnet etter NS 3031

Opprinnelig foreslo myndighetene 38% skjerping for kontorbygg og 26 % for boligblokk og småhus. Noe av spriket skyldes at de nye energirammene er beregnet etter NS3031, mens energirammene for kontorbygg var beregnet etter passivhusstandarden NS3701 i høringsforslaget.

– Det betyr blant annet med vesentlig lavere internlaster for belysning og teknisk utstyr, som også innebærer endring i behov for energi til kjøling av lokalene, opplyser prosjektleder Inger Grethe Engeland. Hun legger til at også vindusareal og kuldebroverdi er økt i forhold til høringsforslaget.

 

Passivhusnivå, ikke passivhusstandard

De nye energireglene er definert som passivhusnivå. Nettoenergibehov  ligger midt i mellom dagens regelverk og passivhusstandardene. (Se figuren)

 

                                   Sammenligning av energirammene i kWh per m2

 

Figur som viser energikravene i dagens forskrift, nye krav og passivhus
Energirammer for småhus, boligblokk og kontorbygning i henhold til TEK10, nye energiregler (TEK15) og passivhusstandarden.
Kilde: TEK10, www.regjeringen.no og høringsnotat fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).

Hvis du vil vite mer om de nye energikravene så finner du mer informasjon i denne artikkelen


Oppdatert 19.11.2015 14:40