ByBo vil bygge 800 nullustlippsboliger i Bergen

16 kilometer utenfor Bergen sentrum planlegger boligutvikleren Bybo AS å bygge 800 grønne boliger. Zero Village Bergen kan dermed bli Norges største nullutslippsprosjekt.


Boligprosjektet Zero Village Bergen
Slik kan det ambisiøse boligprosjektet Zero Village Bergen se. ByBo håper å kunne komme i gang med trinn 1 allerede i 2016. Foto: ByBo/ZEB

Det er det nasjonale forskningssenteret ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som sammen med ByBo står bak Zero Village Bergen-prosjektet. ZEB legger premissene for hva et nullutslippsboligområde er og sitter på den viktige kunnskapen som er nødvendig for å kunne bygge ut området.

– Uten det tette samarbeidet med forskningssenteret ville det være så å si umulig å gjennomføre prosjektet. ZEB forsker på både nye isolasjonsmetoder, energiløsninger og andre bygningstekniske løsninger, og prosjektet vil kunne prøve ut ny teknologi raskere enn markedet for øvrig. Zero Village Bergen bygges også ut i flere etapper og man har da mulighet til å lære av hvert byggetrinn, sier prosjektdirektør i ByBo Thorbjørn Haug som håper at Zero Village Bergen vil sette ny standard for fremtidens energiløsninger i boliger.

Barn leker i Zero Village Bergen

ByBo håper på rask behandling i kommunen 
Reguleringsplanen for de 800 boligene blir sendt til Bergen kommune i februar, og går alt etter planen kan byggingen av første trinn starte allerede i 2016. Mens kommunen er meget positiv til Zero Village Bergen, har Fylkesmannen i Hordaland fremmet generelle innsigelser til overordnet kommuneplan.

– Vi håper likevel på en rask behandling slik at vi kan komme i gang med byggingen neste år. Vi tror at det er realistisk å forvente ferdigstilling av første trinn i 2018-2019. Da vil de første 140 nullutslippsboligene være klare til innflytting, sier Haug.

Zero Village Bergen skal bestå av 800 leiligheter med svært lavt energibehov og minimalt CO2-avtrykk.

– Zero Village Bergen skal i all hovedsak produsere strøm med solceller som plasseres på all tilgjengelig takareal. For den tettere Ådlandsbyen vil det ikke være tilstrekkelig takareal i forhold til antall boliger. Her er det utredet bruk av biokogenereringsanlegg som skal produsere elektrisk kraft og varme. Det kan også bli aktuelt med andre løsninger.

bilde av Zero Village Bergen

Stor interesse for grønne boliger
Det grønne boligprosjektet får en sentral beliggenhet og vil ligge 700 meter fra Blomsterdalen sentrum. I området finner man den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i regionen med næringsklynger som Kokstad, Sandsli, Espeland og Flesland.

– Her er det stor mangel på boliger i forhold til arbeidsplasser. I tillegg planlegger kommunen fortetting av alle disse områdene slik at man får enda flere arbeidsplasser.

Thorbjørn Haug og Bybo fortalte om Zero Village Bergen under Enovakonferansen i Trondheim i slutten av januar.
Mer om Zero Village Bergen kan du lese her. 


Oppdatert 23.06.2015 10:34